Polska Socjologia / Bóg - Honor - Ojczyzna


10 grudnia 2011 roku w Krakowie
Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie bierze udział w uroczystych obchodach 20. miesięcznicy Tragedii Smoleńskiej:

Poniżej cztery zdjęcia z wawelskiej krypty:


7 grudnia 2011 roku w Krakowie
Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie
Oświadczenie AKO w Krakowie sprawie zagrożenia utraty niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego
oraz w sprawie Marszu Niepodległości i Solidarności 13 grudnia 2011 roku:

Oświadczenie w sprawie Marszu Niepodległości i Solidarności
Oświadczenie w sprawie Marszu Niepodległości i Solidarności


14 listopada 2011 roku w Krakowie
Komitet Założycielski Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie przy pracy:

Kolejne posiedzenie Komitetu Założycielskiego Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie poświęcone było inicjatywom na rzecz środowiska polskiej nauki oraz kwestiom organizacyjno-członkowskim. Na najbliższe tygodnie wysiłek pokierowania bieżącymi pracami krakowskiego AKO wziął na swoje barki prof. dr hab. Ryszard Kantor (Uniwersytet Jagielloński).

Poniżej cztery, pamiątkowe zdjęcia (z telefonu komórkowego) autorstwa własnego (Mirosław Boruta):1 listopada 2011 roku w Krakowie
Msza święta w intencji śp. Pary Prezydenckiej
(z udziałem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie):

1 listopada 2011 roku w Krakowie:
Relację z tego wydarzenia oraz zdjęcia, autorstwa p. Janusza Firleta można zobaczyć tutaj:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/1Listopada2011


7 października 2011 roku w Krakowie
Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie
List otwarty na wybory 2011 - Dlaczego będziemy głosować na Prawo i Sprawiedliwość?:

List otwarty na wybory 2011
List otwarty na wybory 2011


1 października 2011 roku w Krakowie
Komitet Założycielski Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie wsparł pikietę Krajowej Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność":

Główne hasła pikiety to:

I) Protest przeciw cenzurze w mediach. Dowodem na jej istnienie jest chociażby odmowa druku płatnego ogłoszenia KSN w prasie białostockiej.

II) Poparcie dla projektu KSN Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego odmówiło jego procedowania. PUZP jest jedyną możliwością uzyskania znaczących podwyżek wynagrodzeń. Obecne propozycje ministerialne są niezadowalające - zmiana dolnych stawek w tzw. taryfikatorze płac wpłynie na wynagrodzenia jedynie najmniej zarabiających, i to w niewielkim stopniu - 2% w przyszłym roku i po 9% rocznie przez 3 następne lata. Jest to niewiele ponad faktyczny i projektowany poziom inflacji w latach 2007-2015.

III) Zwiększenie nakładów na naukę i prace rozwojowe. W Polsce wynoszą one około 30 euro rocznie na 1 mieszkańca. Średnia w UE jest 5 razy większa, a w Szwecji 10 razy. W Czechach, które są właściwszym krajem odniesienia, jest to ok. 100 euro rocznie na 1 mieszkańca.

Informacja za stroną www: http://ksn.nszz.solidarnosc.salon24.pl/347427,sobota-1-10-uj-przed-auditorium-maximum-10-11.


29 września 2011 roku w Krakowie
Komitet Założycielski Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie przy pracy:

Poniżej dwa, pamiątkowe zdjęcia (z telefonu komórkowego) autorstwa własnego (Mirosław Boruta):


20 sierpnia 2011 roku w Warszawie
Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie podpisał deklarację o współpracy z Prawem i Sprawiedliwością oraz innymi organizacjami i partiami centroprawicowymi:

W bloku z Prawem i Sprawiedliwością w najbliższych wyborach parlamentarnych wystartuje m.in. Ruch Społeczny im. Lecha Kaczyńskiego, Ruch Odbudowy Polski, Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe oraz „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Deklarację o współpracy z PiS podpisały także m.in. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich, oraz stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010, Solidarni 2010, Studenci dla Rzeczpospolitej oraz Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej.

W konwencji wzięli udział przedstawiciele wielu organizacji i stowarzyszeń, a wśród nich: Maciej Łopiński (Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego), prof. Jan Tadeusz Duda (Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego w Krakowie), prof. Stanisław Mikołajczak (Klub Akademicki w Poznaniu, Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej), Wojciech Boberski (Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza), Jerzy Milewski (Klub Dobrego Państwa), Barbara Nowak (Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich), Prof. Włodzimierz Bernacki (Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem), Ewa Stankiewicz (Solidarni 2010), Profesor Zdzisław Krasnodębski (Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej), Magdalena Merta (Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010), Marek Dyżewski (Wrocławski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego), Jerzy Chrościkowski (Solidarność Rolników Indywidualnych), Stanisław Gogacz (Ruch Odbudowy Polski), Marek Zagórski (Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe), Piotr Gaglik (Klub „Spotkanie i Dialog”), Łukasz Schreiber (Klub Prawicy Bydgoskiej), Andrzej Melak (Komitet Katyński), Zdzisław Podkański (PSL Piast), Edward Gałązka (Stowarzyszenie Społeczne Grudzień 70 Styczeń 71), Kazimierz Drzazga (Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Szczecinie).

Za: http://niezalezna.pl/14899-konwencja-pis-sila-prawicy-tkwi-w-jednosci


18 lipca 2011 roku w Krakowie
Zebranie Komitetu Założycielskiego Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie:

18 lipca odbyło się drugie, robocze zebranie krakowskiego środowiska uczelnianego, inicjującego powstanie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

Uczestniczyli w nim: dr hab. Włodzimierz Bernacki (Uniwersytet Jagielloński), dr Mirosław Boruta (Uniwersytet Pedagogiczny), prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr hab. Andrzej Essen (Uniwersytet Pedagogiczny), mgr Konrad Firlej (Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Krakowie), prof. dr hab. Janusz Gołaś (Akademia Górniczo-Hutnicza), prof. dr hab. Ryszard Kantor (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Henryka Kramarz (Uniwersytet Pedagogiczny), prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda (Akademia Górniczo-Hutnicza), mgr inż. Andrzej Ossowski (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza), prof. dr hab. Stefan Taczanowski (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz prof. dr hab. Ryszard Terlecki (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum").

Podczas spotkania odczytano listy od kolejnych osób, które zgłosiły akces do AKO, nie mogły jednak osobiście wziąć udziału w obradach (ta, dodatkowa lista, jest na bieżąco aktualizowana dzięki napływającym, nowym deklaracjom): dr inż. Andrzej Augustynek (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr Andrzej Duda (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Maria Dzielska (Uniwersytet Jagielloński), mgr Jan Fróg (Uniwersytet Pedagogiczny), dr inż. Zbigniew Hanzelka (Akademia Górniczo-Hutnicza), prof. dr hab. Grażyna Korpal (Akademia Sztuk Pięknych), prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa (Uniwersytet Pedagogiczny), prof. dr hab. Edward Malec (Uniwersytet Jagielloński), dr inż. Janusz Opiła (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr Tomasz Panz (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Stanisław Sędziwy (Uniwersytet Jagielloński)...

Zebrani przygotowali i zatwierdzili tekst Deklaracji Ideowo-Programowej Komitetu Założycielskiego Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie (poniżej) oraz formularz dla osób, które zechcą przystąpić do krakowskiego (i małopolskiego) AKO - tekst formularza dostępny jest tutaj: DOC.

Następne spotkanie zaplanowano na koniec września (relację przygotował Mirosław Boruta).

Deklaracja Ideowo-Programowa...
Deklaracja Ideowo-Programowa...

I jeszcze tekst Deklaracji Ideowo-Programowej Komitetu Założycielskiego Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie w wersji do wydrukowania: DOC lub PDF.


8 lipca 2011 roku w Krakowie
Zebranie Grupy Inicjatywnej Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie:

8 lipca w pięknej scenerii Parku im. Henryka Jordana w Krakowie odbyło się zebranie Grupy Inicjatywnej Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

Uczestniczyli w nim: dr hab. Włodzimierz Bernacki (Uniwersytet Jagielloński), dr Mirosław Boruta (Uniwersytet Pedagogiczny), dr hab. Henryka Kramarz (Uniwersytet Pedagogiczny), mgr inż. Andrzej Ossowski (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza), prof. dr hab. Stefan Taczanowski (Akademia Górniczo-Hutnicza) i dr Józef Wieczorek (Niezależne Forum Akademickie).

Spotkanie miało wstępny, nieformalny, roboczy charakter i posłużyło jako forum wymiany idei i pomysłów dotyczących przyszłej strukruty i działalności krakowskiego Akademickiego Klubu Obywatelskiego.

Warto przypomnieć w tym miejscu pierwszy punkt założeń ideowych Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu, iż:

"Nadrzędnym celem AKO jest kształtowanie i propagowanie postaw i działań upowszechniających nowoczesny polski patriotyzm, który łączy pamięć o dokonaniach i tradycjach minionych pokoleń Polaków z działaniami na rzecz rozwoju współczesnej Polski i przyszłych pokoleń".

Pod tekstem trzy pamiątkowe fotografie, zrobione przy pomocy telefonu komórkowego)... (relację przygotował Mirosław Boruta).

I jeszcze dodatkowe zdjęcie oraz relacja na stronie p. Józefa Wieczorka:
http://wkrakowie.wordpress.com/2011/07/10/inicjatywa-powolania-ako-w-krakowie.


Polska Socjologia / Bóg - Honor - Ojczyzna